Η «αξία» υπό κρίση.

Κεντρικά ερωτήματα:

Τι σημαίνει και πώς δημιουργείται η «αξία»; Πώς συνδέεται η υλική και συγκεκριμένη διάστασή της με την μεταφορική και αφηρημένη; Ειδικότερα, πώς εκφράζεται στην παρούσα συγκυρία η λεγόμενη «κρίση»  ως διαρκής συνθήκη επαναξιολόγησης της «βιογραφίας» των ανθρώπων και των αντικειμένων (των ανθρώπων ως αντικειμένων και αντίστροφα);

Η «ζωή» μας μπορεί να εκληφθεί ως μια κατασκευή στην οποία μετέχουμε, ένα δημιούργημα που διαμορφώνουμε- εν μέρει μόνο ηθελημένα- με «υλικά» που έχουμε στη διάθεσή μας, μέσα από δεξιότητες αλλά και εξαναγκασμούς, βάσει αξιών που θεωρούμε κατ’αρχήν «δεδομένες», παράγοντας ένα προϊόν (τέχνης αλλά και εργασίας) που αλλάζει αξία στην αγορά. Η «αγορά»  είναι το πεδίο  όπου η αξία –της ζωής και των πραγμάτων, των ίδιων των «πραγμοποιημένων» κοινωνικών σχέσεων- διαπιστώνεται βιωματικά ως καθαρά «σχετική»/ «σχεσιακή» έννοια (στην «αγορά» καθορίζεται η «τιμή» μου, αν και κατά πόσο αυτό που «είμαι» «χρησιμεύει» σε κάποιον άλλο , πώς διαπραγματεύομαι την «αξία» μου, κλπ.).

Η τέχνη έχει εδώ έναν σημαντικό ρόλο ως θεσμικό «πλαίσιο» όπου δημιουργούνται νέες «αξίες» (ανταλλαγής, οικονομικές, ηθικές, κλπ.) και όπου ένα «προιόν» (πχ. βιογραφία,  καθημερινή ζωή) «περνώντας» μέσα από «επανεπεξεργασία», μπορεί να αλλάξει αξία, να επαναξιολογηθεί, να «ανακυκλωθεί» ή ό,τι άλλο ….

Οργάνωση του WORKSHOP:

Προτείνεται μια συνάντηση  εικαστικών και επιστημόνων  (με κεντρική την ανθρωπολογική συνιστώσα) με στόχο την κατανόηση της παρούσας κατάστασης κυρίως μέσα από το πρίσμα της λεγόμενης κρίσης «αξιών». Οι συμμετέχοντες στο workshop θα επιχειρήσουν να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της «αξίας» σε τρεις τουλάχιστον διαστάσεις απόλυτα συνδεδεμένες μεταξύ τους: οικονομική ανταλλαγή-κοινωνικές σχέσεις-αισθητική αξία/καλλιτεχνική «δημιουργία».

Το αρχικό ερώτημα (περί της «σημασίας» της «αξίας») θα διατυπωθεί  από τον καθένα, όπως βιώνεται από τον ίδιο με συγκεκριμένους τρόπους, σήμερα, στις διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας. Η προσωπική αναζήτηση του καθενός θα επαναπροσδιοριστεί κατά την διαδικασία αναζήτησης της απάντησης μέσα από την επαφή με τους άλλους και θα «μορφοποιηθεί» από κοινού με διάφορα «πλαστικά» μέσα (βίντεο, ηχητικές καταγραφές, σχέδια, κείμενα κλπ.) Το τελικό αποτέλεσμα- με τη μορφή «αρχείου»-  μπορεί να έχει εικαστικό όσο και γνωστικό ενδιαφέρον (ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνδέσεις μεταξύ αξίας, υλικού πολιτισμού, βιογραφίας, δράσης, τέχνης κλπ.).

Ας στήσουμε, λοιπόν, ένα «ερευνητικό» σχήμα-συλλογικό, με διάφορες ατομικές παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα και σύνθετο, με δάνεια από ανθρωπολογία, άλλες επιστήμες και εικαστικά- που είναι ανοικτό στη συμμετοχή πολλών άλλων ατόμων ή ομάδων (συμμετεχόντων στην Μπιενάλε, δηλαδή εικαστικών, θεωρητικών, θεατών ή μη άμεσα συμμετεχόντων, δηλαδή ατόμων ή ομάδων «εκτός» του συγκεκριμένου πλαισίου). Μια βασική  «επιμελητική» ομάδα αναλαμβάνει αφ’ενός να παραγάγει η ίδια κάποιο αποτέλεσμα και αφ’ετέρου να εμπλέξει άλλους συμμετέχοντες, σταδιακά σ’αυτή την διαδικασία (ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι εκείνοι που θα καταθέσουν την εμπειρία τους από το πώς «επαναξιολογείται» σήμερα η ζωή, η δική τους και των άλλων, θα καταγράψουν την μαρτυρία ή τις απόψεις τους, θα συζητήσουν για το θέμα της «αξίας» στις παρούσες συνθήκες της «αγοράς» κλπ.)

Η διάρκεια του workshop θα μπορούσε να συμπίπτει με τις ημερομηνίες της Μπιενάλε. Τα αποτελέσματα θα κατατίθενται/ «εκτίθενται» σταδιακά σε κάποιο σταθερό «σημείο» συνάντησης  στο χώρο, διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να γίνονται επίσης ομιλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις έργων (ή προσχεδίων) που προκύπτουν, κλπ.

Ελπίδα Ρίκου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s