Σάββατο 19 Οκτωβρίου

Μεθαύριο Σάββατο 19 Οκτωβρίου (5-8 μ.μ.): Συζήτηση με θέμα «Αξία Ι Οικονομία Ι Φιλοσοφία»VALUE 3rdPanel ECONOMYPHILOSOPHY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s