Σάββατο 26 Οκτωβρίου

Αύριο Σάββατο 26 Οκτωβρίου (5-8 μ.μ.): Συζήτηση με θέμα ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ + ΑΞΙΑ = ΕΡΓΑΣΙΑ ↔ ΑΞΙΑ = ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ + ΕΡΓΑΣΙΑ ”

VALUE 4thPanel EDUCATIONWORKVALUE-1 VALUE 4thPanel EDUCATIONWORKVALUE-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s